top of page
Kinesiotaping. Physical therapist applyi

Kinesiologitejp

Kinesiotape uppfanns av Kenzo Kase på 70-talet, då han ville skapa en tejp som hade liknande egenskaper som huden. De första behandlingarna med kinesiotejp gjordes på patienter med artikulära smärtor. Effekten sker neurologiskt och genom aktivering av kroppens eget kretslopp - där ifrån namnet Kinesio.

Boka kurs hos oss
Kinesiologitejp: Om mig
bottom of page